Termeni si conditii de utilizare - Politica de confidentialitate

S.C. EGERIA TM S.R.L. depune toate eforturile pentru a pune la dispoziţie informaţii corecte şi cuprinzătoare în măsura în care acest lucru este previzibil. Cu toate acestea S.C. EGERIA TM S.R.L. nu îşi asumă nicio responsabilitate sau garanţie cu privire la actualitatea şi completitudinea informaţiilor puse la dispoziţie prin intermediul acestei pagini web. Acest lucru este valabil şi pentru toate legăturile (link-urile) la care face trimitere direct sau indirect această pagină web. S.C. EGERIA TM S.R.L. nu este în niciun fel responsabilă de conţinutul unei pagini la care se ajunge prin intermediul acestui link. S.C. EGERIA TM S.R.L. îşi rezervă drepturile de a modifica sau completa informaţiile puse la dispoziţie. Datele obţinute sunt utilizate numai conform prevederilor legale de protecţie a datelor prevăzute de legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (S.C. EGERIA TM S.R.L. este in curs de inregistrare la dataprotection.ro ). Conţinutul acestei pagini este protejat de drepturile de autor. S.C. EGERIA TM S.R.L. vă acordă totuşi dreptul de a salva şi distribui textul prezent aici total sau parţial. Din motive legate de dreptul de autor este interzisă totuşi salvarea şi reproducerea imaginilor şi graficelor de pe această pagină web. Această pagină web nu constituie vis-a-vis de persoanele fizice o ofertă sau un impuls de cumpărare de hârtii de valoare ale S.C. EGERIA TM S.R.L.. Utilizatorii acestei pagini web sunt invitaţi să se informeze cu privire la astfel de restricţii şi să le respecte. S.C. EGERIA TM S.R.L. nu poartă nici un fel de responsabilitate pentru pagubele directe sau indirecte, inclusiv pentru profitul nerealizat, care sunt cauzate sau se află într-o oarecare legătură cu informaţiile prezente pe această pagină web. S.C. EGERIA TM S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru conţinuturile, contribuţiile şi linkurile prezente în secţiunea de proiecte EGERIA. S.C. EGERIA TM S.R.L. interzice orice fel de conţinuturi obscene, vulgare, violente, discriminatoare, lipsite de respect faţă de om, având conotaţii sociale sau similare. Nu sunt de asemenea permise nici link-urile către pagini cu un astfel de conţinut. EGERIA TM este incurs de înregistrare la ANSPDCP pentru obtinerea calitatii de operator de date cu caracter personalresepctiv pentru obtinerea numarului de înregistrare .......... Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din România. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale. Scopul prelucrării datelor îl este marketing si publicitate, respectiv pentru obtinerea cererilor de oferta de la potentialii clienti. În cele ce urmează vă informăm cu privire la modul, volumul şi scopurile prelucrării şi utilizării datelor cu caracter personal. Puteţi accesa oricând această informare pe pagina noastră web. 1. Cine este operatorul de prelucrare a datelor? Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Legii nr. 677/2001 este S.C. EGERIA TM S.R.L., persoană juridică română cu sediul în România, jud. Timis , cod poştal 300567 Timisoara, str. Crisul nr.5 , număr de înregistrare în Registrul Comerţului Timis: J35/176/1995, CUI: RO7182074, capital social: 1.900.000 RON, tel: 0256-286004, fax: 0256-274977. În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs. sau de protecţia datelor în cadrul societăţii S.C. EGERIA TM S.R.L. vă stă la dispoziţie pentru informaţii persoana noastră de contact pentru protecţia datelor d-l Mihaly B. Zsolt. Acesta poate fi contact prin cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mai sus sau prin e-mail la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 2. Ce drepturi aveţi şi cum le puteţi exercita? Potrivit legii 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a vă adresa justiţiei. 2.1 Dreptul de revocare Aveţi dreptul să vă revocaţi oricând acordul pentru stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal cu efect pentru viitor. 2.2 Dreptul la informare Aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele stocate privind persoana sau pseudonimul Dvs. La cererea Dvs. se pot transmite şi informaţii pe cale electronică. 2.3 Dreptul la ştergere, blocare sau corectare Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea, blocarea sau corectarea datelor cu caracter personal stocate cu privire la Dvs. În cazul în care dispoziţiile legale nu admit ştergerea, datele Dvs. vor fi blocate, astfel încât acestea să fie accesibile numai în scopul prevăzut de dispoziţiile legale obligatorii. 2.4 Contact Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus de revocare, informare, ştergere sau corectare a datelor Dvs. vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă, datată şi semnată la adresa S.C. EGERIA TM S.R.L., str. Stan Vidrighin nr. 1/A , 300574 Timisoara, jud. Timis, sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Exercitarea drepturilor Dvs. menţionate mai sus este gratuită. 3. Ce date sunt stocate de Egeria TM? 3.1 Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare, adresa IP) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi de în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea ofertei. Nu ne este posibilă atribuirea acestor date unei anumite persoane. În cazul în care nu introduceţi date atunci când utilizaţi site-ul nostru de internet, accesarea informaţiilor de pe site-ul nostru de internet se realizează anonim pentru Dvs. 3.2 Stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal 3.2.1 Datele pentru executarea contractuluiDatele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, data naşterii, strada, nr., codul poştal, localitatea, restul adresei, ţara, nr. de telefon şi adresa de e-mail) sunt stocate şi prelucrate de către noi numai în cazul în care introduceţi aceste date la o rubrică de pe pagina noastră de internet sau ni le transmiteţi prin e-mail. Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor şi procesării solicitărilor Dvs. După finalizarea derulării contractului şi plata integrală a preţului de achiziţie datele Dvs. sunt salvate ţinând cont de termenele de păstrare conform legislaţiei fiscale şi comerciale, urmând ca după expirarea acestor terme-ne datele respective să fie şterse. Această regulă nu este valabilă în cazul în care aţi consimţit în mod expres utilizarea pe mai departe a datelor Dvs. 3.2.2 Datele pentru serviciul newsletter.La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de SC EGERIA TM SRL în scopuri promoţionale. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la serviciul newsletter. Puteţi renunţa oricând la serviciul newsletter. 3.2.3 Date pentru contul de client.La deschiderea unui cont de client cu ajutorul funcţiei „Înregistrare client“ datele Dvs. vor fi salvate în mod durabil în baza de date clienţi a societăţii SC EGERIA TM SRL. Puteţi solicita oricând ştergerea datelor Dvs. de client şi a contului Dvs. de client. Detalii în acest sens găsiţi mai jos la punctul 2. În cazul în care la deschiderea contului Dvs. de client v-aţi declarat acordul pentru primirea de informaţii promoţionale, societatea SC EGERIA TM SRL va utiliza datele indicate de Dvs. pentru scopuri promoţionale. Acest acord este voluntar şi poate fi oricând revocat, revocarea având efect pentru viitor. 3.3 Localizarea geografică Prin intermediul localizării geografice cu ajutorul adresei IP este posibilă din punct de vedere tehnic stabilirea locului utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele şi articolele magazinului EGERIA TM aflat la cea mai mică distanţă de domiciliul Dvs. este stocată şi utilizată adresa Dvs. IP în scopul localizării geografice. După finalizarea procedurii în curs adresa IP nu este stocată la EGERIA TM în scopul localizării geografice. 3.4 Utilizarea de cookie-uri Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului Dvs. şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a softului browser-ului Dvs. Pagina noastră online conţine cookie-uri. Prin intermediul cookie-urilor nu se colectează date personale cu privire la Dvs. Cookie-urile salvează în special setările alese de Dvs., ca de ex. magazinul EGERIA TM cel mai apropiat selectat de Dvs., contul de utilizator activ în momentul respectiv, coşul de cumpărături sau lista de cumpărături. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet. 4. În ce situaţii au terţii acces la datele Dvs.? 4.1 Transmiterea în scopul procesării comenzii Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe în scopul procesării comenzii către societatea de transport însărcinată cu efectuarea livrării, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea produsului. 4.3 Transmitere către instituţii publice, de ex. în cazul unei dispoziţii judecătoreşti La dispoziţia instituţiilor competente în cazuri speciale trebuie să oferim informaţii cu privire la date cu caracter personal (date inventariate), în măsura în care acest lucru este necesar în scopul cercetării penale, siguranţei publice, pentru îndeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informaţii sau serviciului militar de contrainformaţii sau în scopul realizării drepturilor de proprietate intelectuală. 4.4 Plugin-uri de reţele sociale Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com sau www.google.com respectiv google+). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul Dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor Dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet. Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php. Societatea SC EGERIA TM SRL nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere. 4.5 Serviciul de analiză web Google Analytics Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web Google Analytics al societăţii Google Inc. în scop statistic precum şi pentru modelarea ofertelor noastre în funcţie de preferinţele utilizatorilor. Acest serviciu de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut în lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc. Nici noi şi nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu ante date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi. 5. Securitatea datelor Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs. Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet. Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs. Versiunea declaraţiei de protecţie a datelor: [Noiembrie 2013] EGERIA TM SRL Str. Crisul nr.5 , jud Timis, cod poştal 300567 Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/176/1995 C.U.I.: RO7182074 Capital social: 1.900.000 RON